Ett reglemente vad gäller kolonilotter i Tranås kommun har inte setts över på många år. Nu vill teknik- och griftegårdsnämnden att förvaltningen tar fram ett förslag som känns mer modernt och i tiden.

Tanken med kolonilotterna är att den som kanske inte har någon villatomt eller en bit mark ska kunna hyra en kolonilott årsvis.

– Men vi ser en trend att de används till annat, så det är bara sunt att se över detta, framhåller nämndens ordförande Jennie Saxfeldt (M).

Finns ett behov

Det var i samband med en diskussion om avgifterna för kolonilotterna för kommande år som frågan lyftes, om det finns ett behov av att se över reglementet för uthyrningen.

– Magnus Berggren, avdelningschef på park- och griftegårdsavdelningen, redogjorde för situationer där man har hyrt flera kolonilotter bredvid varandra och använt dessa mer som en sommarstuga än kolonilott, förklarar Saxfeldt och understryker:

– Därför finns det anledning att se över hur det är skrivet. Förtydliga och modernisera!