Förra veckan hölls ett stormöte i stadshuset sedan boende i området begärt information från Tranås kommun om vad som är på gång. Bakgrunden är att plan- och byggkontoret skickat ut information om att tre tomtköpare vill stycka av sina tomter och bygga parhus med totalt sex bostäder.

– Förslaget strider inte mot planen så kommunen kunde ha beviljat bygglov, men vi valde att informera först, säger Oscar Hedvall, byggnadsinspektör.

Vill stoppa

Förslaget har inte fallit i god jord. Mötet i stadshuset blev välbesökt och beskedet från de boende var att man vill stoppa planerna genom att kräva en ändring av detaljplanen.

– Man kan ändra planen, men det räcker med att en boende lägger in sitt veto så blir det inget, säger Oscar Hedvall.

Beslut om ändring tas av politikerna och så långt har processen inte hunnit än. En av de boende i området är Jennie Saxfeldt (M), ledamot i kommunstyrelsen, fullmäktige samt ordförande i teknik- och griftegårdsnämnden.

Annons

– Blir det aktuellt att rösta om ändrad detaljplan kommer jag inte att delta om jag anses jävig. Jag rådgör med övriga politiker och tjänstemän om detta. Är jag inte jävig gör jag min röst hörd precis som vilken annan invånare som helst, säger hon.

Åtta meter

Parhusen är planerade i den sydvästra delen av bostadsområdet och köparna har än så länge bara betalat handpenning.

– Men jag har fått besked via mejl att de vill köra på, säger Oscar Hedvall.

De ska inte bosätta sig i Tranås utan lever på annat håll i Sverige. Bygget i Tranås är ett investeringsprojekt, enligt kontaktpersonen Khawla (Carla) Almadani.

Brister i planen

Detaljplanen gäller till år 2022 men kan alltså ändras. Om det görs finns det fler anledningar som enligt Oscar Hedvall väger tyngre än grannarnas protester. Bland annat anses planen vara orättvis eftersom byggrätten är densamma oavsett tomtstorlek. Det har också visat sig vara besvärligt att få installera braskamin eftersom skorstenen kan bli för hög enligt gällande plan.

När det gäller parhusen, med en nockhöjd på åtta meter, har kommunen informerat om att närboende ska höra av sig om de riskerar att exempelvis mista sjöutsikten.

– Om någon drabbas av en betydande olägenhet i någon form kan vi avslå en ansökan om bygglov, säger Oscar Hedvall.