Östra och Västra Lägern möts i Olstorp. En smal landtunga skiljer sjöarna åt men de förenas av en porlande pulsåder med njutbar natur. Olstorpsbäcken är en avgränsad biotop med stort värde.

Forsärlan vippar på kullfallna träd mitt i strömfåran, strömstaren dyker från hala stenar och öringen söker sig försiktigt fram i det glasklara vattnet. Den som har tur kan få se en utterfamilj på fiskeutflykt. Och nedgrävd i bottenslammet gömmer sig blygt bäckens ålderman - flodpärlmusslan.

Det är mycket möjligt att någon av musslorna i Olstorpsbäcken var med redan på den tid när Gustav III var kung i Sverige och Carl Michael Bellman förtjusades av fjärilarna på Haga. Hundra år är ingen ålder för en flodpärlmussla. I norrländska Görjeån fann man vid en inventering ett exemplar i god vigör som nyss fyllt 256 år.

— Olstorpsbäcken är en fantastisk natur- och kulturmiljö i ett litet, behändigt format, säger Lars Gezelius, vattenekolog på länsstyrelsen i Östergötland.

— Det område som blir naturreservat omfattar endast några hektar längs den drygt 400 meter långa bäcken. Beståndet av flodpärlmussla är förstås det tyngsta skälet till det stärkta skyddet. Men biotopen i sig med tät strandskog och strömt vatten mellan två sjöar är spännande.

Alla berörda parter är överens om vikten av att skydda Olstorpsbäcken och se till att den bevaras. De boende i Olstorp värnar om bäcken och dess rara mussla. Detsamma gör Tranås Energi och Ydre kommun liksom länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

— Det känns bra att vår bäck blir naturreservat. Vi tycker det är en förmån att ha sådan natur in på knutarna, säger Gertrud Karlsson, en av de boende i Olstorp.

Flodpärlmusslan för en stillsam tillvaro i slammet på Olstorpsbäckens botten. För att den ska trivas och föröka sig - en långsam och komplicerad process i vilken öringen spelar en avgörande roll - krävs att den lämnas i fred.

Mathias Ibbe och Peter Gustafsson tittar på vilka förbättringar som kan göras för öringen under vårt besök i Olstorp. Under arbetet i strömfåran håller de koll på flodpärlmusslorna. Det vet var beståndet finns. Men just den här dagen hittar de inte en enda.

— De chillar i bottenslammet idag. Så är det ibland. Då är de inte lätta att upptäcka, förklarar Peter Gustafsson med ett skratt.

Meningen är att gångstigar ska anläggas i det planerade reservatet för att göra det ännu mer lättillgängligt än idag. Även om man som besökare inte kan räkna med att få syn på flodpärlmusslan är Olstorpsbäcken ändå väl värd ett besök. Den bjuder på en naturupplevelse för både gammal och ung.

— Så är det absolut. Jag tycker själv det är otroligt fint här, säger Lars Gezelius.