Aneby är den enda kommunen i länet som ännu inte infört rökstopp bland personalen. Det har tidningen tidigare berättat om.

Vid allmänna utskottets första sammanträde för säsongen var tobakspolicyn ett av ärendena. Det blev en rätt lång diskussion, som mynnade ut i att politikerna ställer sig bakom förslaget.

Det kommer att bli förbjudet att röka på arbetstid. Det innebär att varken cigaretter eller e-cigaretter får konsumeras under pauser i arbetet. Däremot blir det tillåtet när man har lunchrast. Snus ingår inte i tobakspolicyn.

Ingen tillåts att röka i arbetskläder som man har fått av kommunen, det gäller även på raster. Detta för att man inte ska lukta rök när man träffar sina brukare. Kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Fälth (C) är medveten om det kan uppstå situationer som upplevs som orättvisa. Han ger ett exempel:

Annons

— En chef i hemtjänsten bär ju inte arbetskläder och får lova att röka på rasten, men inte de anställda.

Själv kommer inte han och politikerkollegorna att omfattas av rökförbudet.

— Det beror på att vi har ett uppdrag och inte är anställda av kommunen. För oss gäller tobakslagen, vilket bland annat innebär förbud mot rökning vid entréer till offentliga byggnader.

Fälth påpekar att kommunen som arbetsgivare, ur ett folkhälsoperspektiv, vill ha en rökfri personal.

— Vi erbjuder hjälp till anställda som vill sluta med cigaretter.

Arbetsrättsliga åtgärder kommer att vidtas mot personal som eventuellt trotsar förbudet.

— Det blir en varning, men jag har svårt att tänka mig att någon blir uppsagd.

Det är slutligen kommunfullmäktige som säger ja eller nej till tobakspolicyn. Innan dess ska förslaget diskuteras ännu en gång i de samverkansgrupper som har varit i gång under våren.