Inför den här mandatperioden valde man att lägga ner alla befintliga råd i Aneby kommun, med undantag för det kommunala rådet i frågor om funktionsnedsättning. Istället för det tidigare pensionärsrådet har man numera seniordialoger, medan det tidigare sockenrådet har ersatts med medborgardialoger.

Det enda som inte har blivit direkt ersatt med något annat är det tidigare folkhälso– och trygghetsrådet. I stället har man kikat på att få till ett brottsförebyggande råd, vilket kommunstyrelsen nu har fattat beslut om.

Kommunstyrelsens ordförande i Aneby kommun, Lars-Erik Fälth (C), är även ordförande i det brottsförebyggande rådet. I övrigt består rådet bland annat av kommunchefen, polismyndigheten och näringslivsrepresentanter, vilka har i uppgift att följa upp och förebygga brottslighet i kommunen. Detta genom att analysera statistik och händelser, förmedla information om behov av olika insatser, samt följa upp och utvärdera.

Samarbete med polis

I detta finns två årliga medborgarlöften där polisen och kommunen lovar att gemensamt arbeta för att öka den polisiära tillgängligheten och servicen, samt vidta brottsförebyggande åtgärder och insatser mot bostadsinbrott.

Annons

För att kunna åstadkomma detta ska bland annat ett poliskontor öppnas som kommunen upplåter, vilken ska bemannas med fasta öppettider.

— De vill i princip hyra ett rum och har uttryckt önskemål om att finnas i kommunhuset där de kan vara tillgängliga och samtala med invånarna och beställa tid. Så att de därmed ökar sin närvaro i kommunen, berättar det brottsförebyggande rådets ordförande Lars-Erik Fälth. Men platsen är ännu inte bestämd.

I det blåljushus som ska uppföras i Aneby kommun ska det också finnas ett utrymme för polisen, men det ska inte ersätta den närvaro som polisen får med ett rum i tätorten.

— Ytan i blåljushuset är mer för att förhöra brottslingar och sådant. Detta handlar mer om att möta människor med enkla frågor och finnas till hands.

— Polisen har flyttat runt en hel del i samhället i ren snålhet, så det känns bra att de landar här nu. Bara det att de placerar bilen utanför kommunhuset ett antal timmar gör att upplevelsen av trygghet ökar. Så detta ser vi fram emot.

I samarbetet mellan kommunen och polisen ska man även kartlägga brottsutsatta adresser och brottsfrekventa tider, samt genomföra minst två underrättelsebaserade insatser mot bostadsinbrott. Minst fyra samverkansmöten ska hållas under år 2017 gällande de pågående aktiviteterna.