Tranås Tidning har tidigare berättat om förra årets beslut i teknik- och griftegårdsnämnden, att parkeringen vid Parkhallen ska ses över under 2018.

Nu är det alltså dags och nästa vecka planerar kommunen att dra igång arbetet. Under sex veckor ska parkeringsytan förnyas, med anledning av uppkomna sättningsskador.

Enligt gatuavdelningen ska ytan skiftas ut och förstärkas, samt beläggas med asfalt.

För att underlätta parkering under byggtiden ska arbetet utföras i två etapper (se blå och röd markering på kartbild från Tranås kommun).

Infarten i parkeringens nordöstra hörn kommer att göras tillgänglig under byggtiden genom att en tillfällig väg anordnas.
Foto: Tranås kommun

Parkeringsmöjligheter finns även på skyltade platser längs Parkvägen och Gillesgatan. Återvinningsstationen är dessutom inte tillgänglig under arbetet med parkeringen, men ska återställas vid arbetets slut.

Den gamla gatstenen ska lyftas bort, sparas och placeras mer publikt. Kvarteret Gyllenfors eller utanför entrén till Folkets park är bland annat förslag på potentiella platser.

Anledningen till att man väljer att asfaltera istället för att lägga om gatstenarna är på grund av investeringskostnaden. Genom att asfaltera, istället för att sätta tillbaka gatstenen, sparar kommunen en och en halv miljon kronor.

Annons