En utredning ska göras, har teknik- och griftegårdsnämndens arbetsutskott beslutat. Bakgrunden är att centrumkärnan förtätas vilket både innebär mer folk och att nuvarande parkeringsplatser försvinner.

Ett exempel är kvarteret Norra Missionen intill Elon och Hemköp. Med start någon gång runt årsskiftet ska det byggas cirka 60 bostadsrätter på grusparkeringen.

Använda ytorna

– De funderar på att minska på antalet lägenheter på grund av parkeringsnormen om cirka en plats per bostad, säger samhällsbyggnadschef Bo Horndahl.

– Det vill vi inte. Det byggs mer och mer och då kan platserna i centrum vara ett alternativ. Vi har fina asfaltsytor, varför inte använda dem mer istället för att bygga p-platser i grönområden? fortsätter han.

Utreds i höst

Dagens parkeringsförbud gäller mellan midnatt och klockan 07 och syftet är att underlätta snöröjning, sandning och sopning.

Annons

– Säg att vi har fem snöröjningar per vinter, ska det få styra behoven årets alla andra dagar? säger Bo Horndahl.

Utredningen kommer att göras i samarbete mellan gatukontoret och tillväxtavdelningen. Fördelarna är väl självklara för den enskilde bilisten. Till nackdelarna hör, säger Björn Johansson, konsekvenserna av kraftiga snöfall, där det vid plogning bildas vallar mot de parkerade bilarna.

– Det kan krävas att man stänger av gatan bitvis för att få bort snön, det måste man vara medveten om.

Hyrs inte ut

Han säger att en del städer har fasta städdagar då p-platserna måste vara tomma vissa klockslag.

Värt att notera är att det aldrig blir aktuellt att hyra ut p-platser på Storgatan.

– Nej, det är allmän platsmark och sådan får inte hyras ut, säger Björn Johansson.

Systemet med datumparkering på övriga gator inom tätbebyggt område påverkas inte.