Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med Svenska Röda Korset samordnade volontärer som kunde tänka sig hjälpa till under sommarens skogsbränder. Under perioden 19 juli till 16 augusti kom det in totalt 6 120 anmälningar från spontanfrivilliga.

Under branden vid Möckelsjöberget utanför Härnösand anmälde sig cirka 150 personer på endast ett dygn efter att räddningstjänsten kommit ut med en förfrågan om hjälp under eftersläckningsarbetet. I Ljusdals kommun engagerade sig ungefär 300 personer, skriver MSB i ett pressmeddelande.

– Sommarens bränder visar verkligen på vikten av frivilliga i svensk krisberedskap. Jag är otroligt imponerad av uthålligheten hos räddningstjänsten och tagen av engagemanget hos frivilliga och företag som ofta sett till att ”vardagen” fungerat genom att till exempel lösa vatten, mat och sängplats åt räddningspersonalen där det behövts. Röda Korset har lång erfarenhet av att agera i kris, såväl internationellt som i Sverige. Vi har en målsättning att år 2025 ha 20 000 volontärer som är redo att agera i händelse av en samhällskris, säger Ylva Johnsson Strömberg, krisberedskapschef på Svenska Röda Korset i pressmeddelandet.

MSB menar att insatsen har skötts på ett utmärkt sätt i alla led.

– I sommar har vi sett utmärkta prov på samverkan. Alla har gjort sitt yttersta för att lösa utmaningar tillsammans, från kommunal räddningstjänst upp till EU-nivå. I det arbetet har Röda Korset gjort en stor insats med att koordinera stödet från frivilliga och göra det möjligt att engagera sig, säger Anna Nyman, chef för MSB:s samordningsenhet.

Annons