Inte långt från Jönköping city finns Rocksjön där skyddsvärda fåglar samlas. Där föder brun kärrhök upp sina ungar liksom skäggdopping och ett femtiotal andra fågelarter. Det var där som Andreas Joakimson såg berguven.

Snabb fakta om berguv

Latinskt namn: Bubo Bubo

Familj: Äkta ugglor

Vikt: Två till fyra kilo

Längd: 59 - ..

Snabb fakta om berguv

Latinskt namn: Bubo Bubo

Familj: Äkta ugglor

Vikt: Två till fyra kilo

Längd: 59 - 73 centimeter

Vingbredd: 138 - 170 centimeter

Könsmognad: Troligtvis vid tre till fyra års ålder

Parningstid: Slutet av februari till början av september

Dräktighetstid: En månad

Antal ungar: Två till tre

Medellivslängd: 20 år

Äter: Små gnagare, större gnagare och fåglar bland annat

Utbredning i Sverige: Större delen av landet utom längst i norr

Källa: Skansen

— Att få syn på berguven är lite ovanligt i Jönköping, säger Andreas Joakimson som är fotograf.

Bubo Bubo som ugglan kallas på latin är den största ugglearten i Sverige och en skygg jägare. Den stannar vanligtvis på en plats, men ungfåglar kan göra långa förflyttningar för att hitta revir. När berguven väl har hittat ett revir stannar de kvar där. Reviret omfattar i regel fyra till sex kvadratkilometer med ett mycket varierat landskap. Det återstår att se om Bubo Bubo stadgar sig i Jönköping.