– Jag ser inga konstigheter i detta och förstår inte riktigt vad det är man vill förhindra, säger han. Men inför sammanträdet ska jag prata med fastighetsägare på Norraby udde och ta reda på mer om vad det är de motsätter sig.

Mats Holmstedt fortsätter:

– Tomterna är ju inte avsedda att bli obebyggda. Andra hus skulle kunna bli större och lika höga som de som föreslås.

Enligt Mats Holmstedt ska kommunstyrelsens arbetsutskott diskutera en eventuell avstyckning av tomterna vid sitt möte nästa vecka.

– Om kommunledningen tycker att tomterna kan styckas av blir det ett tydligt tecken till nämnden, säger han.