Förödande och djupt odemokratiskt beslut för landsbygden om de som styr i stadshuset får som de vill gällande Linderås Skola!

Kommunens planer på att lägga ned Linderås Skola är djupt odemokratiska! Skolan är hjärtat för oss som lever och verkar på landsbygden. Vi frågar er kommunalpolitiker i Tranås följande:

1. Varför motarbetar ni landsbygdens chans att utvecklas genom att stänga Linderås skola?

2. Varför diskriminerar ni landsbygdsborna genom att dra ner på den kommunala servicen såsom närproducerad utbildning?

3. Vi landsbygdsbor står för ca 180-200 miljoner kronor av skatteintäkterna. Låt dessa pengar få stanna på landsbygden och låt oss få behålla vår skola för en del av dessa pengar.

4. Ni Tranåspolitiker är beredda att slösa pengar på dyra projekt i centralorten såsom t ex ”shared space” på Klockareplan drygt 4,3 miljoner, utsmyckning av Ydrerondellen Svartåns krona drygt 1,2 milkoner och Cooprondellen Ringblomman 200 000 kronor. Varför kan vi då inte få ha vår skola kvar på landet?

5. Ni politiker driver kommunen in i ett ekonomiskt underskott. Är er plan att landsbygden ska betala notan

med dålig service och nedläggningar som resultat?

6. Är kommunens plan att centralisera all kommunal verksamhet och döda landsbygden?

7. Hur motiverar ni att bygga en kombinerad skolsal och matsal samt fritidshem till en kostnad av 8,2 miljoner kronor i Linderås och nu sju månader efter invigningen i augusti 2018 planera nedläggning? Detta är ren kapitalförstöring och vårdslöst hanterande av medborgarnas skattepengar.

Annons

8. Vad säger kommunens revisorer om denna investering som ni nu vill lägga ner innan den ens hunnit bli avskriven?

9. Varför inte bygga en liten enkel idrotts/samlingslokal och satsa på landsbygden med minskade resekostnader till Gripenberg skola som resultat? Det betalar sig på tio år. Ja, vi på landet tänker långsiktigt, inte bara åtta månader framåt.

10. Linderås skola ger cirka tolv personer arbete. Det kallar vi levande landsbygd. Vill ni inte hjälpa oss att skapa en levande landsbygd?

11. Mindre skolor har färre problem med mobbing, våld, hot och segregering bland både barn och lärare samt bättre arbetsmiljö för barnen och lärarna. Värnar kommunen om sina anställdas hälsa ska skolan vara kvar. Är det inte något att arbeta för?

12. Varför kan inte skolbussen åka i motsatt riktning? Om landsortsbarn är flyttbara - varför är inte stadsbarn det?

13. Vad är innebörden i kommunens Ledstjärna: I Tranås Kommun har vi kunden i centrum, kvalitet i varje möte och vi ser möjligheterna? Det låter fint men varför ska inte landsbygden omfattas av möjligheterna i Ledstjärnan?

Slutligen. I protokoll från sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-19 § 54 står det att som åtgärd för att få balans i kommunens budget föreslår koncernledningen att samtliga kreativitets- och tillväxtmedel stryks förutom 3,7 miljoner kronor som ska spenderas på Tranås 100-årsjubileum. Varför ska vi fira att kommunen drivs i underskott på 28 miljoner kronor. Om det ska sparas pengar så ska det i alla fall inte vara på bekostnad av landsbygdens barn och skolgång!

LINDERÅS SKOLAS FÖRÄLDRAFÖRENING

Relaterat: Två landsbygdsskolor kan slås ihop
Relaterat: Linderås går samman för att rädda skolan