Giftiga rester från brandskum, har hittats i marken i den del av Åsens hagar där nio villatomter planerades. Gifterna, PFOS, kommer från räddningstjänstens övningar och marken får inte bebyggas innan kemikalierna är borta.

PFOS

PFOS (perfluoroktansulfonat) är ett så kallat PBT-ämne, det vill säga persistent, bioackumuler..

PFOS

PFOS (perfluoroktansulfonat) är ett så kallat PBT-ämne, det vill säga persistent, bioackumulerande, toxiskt. Det innebär att PFOS inte bryts ned i naturen, utan ansamlas där, att det är kroniskt giftigt, reproduktionsstörande och giftigt för vattenlevande organismer.

PFOS fanns tidigare i brandskum men förbjöds inom EU 2008.

Källa: Kemikalieinspektionen

I höstas trodde Patrik Karlsson, chef på kommunens projektavdelning, på en sanering till våren. Så blir det inte. Tranås kommun väntar fortfarande på en slutrapport från det företag som utreder föroreningarna. De som ska skriva sin rapport väntar i sin tur på nya forskningsrön som ännu inte släppts.

Forskning

– PFOS är en ganska ny förorening i Sverige och en forskningsrapport om ämnet ska släppas i början av detta år, säger Patrik Karlsson.

Annons

– Massor kan visserligen schaktas bort och läggas på deponi men det är en ganska dyr metod. Dessutom flyttar man bara på problemet eftersom föroreningarna finns kvar och lakas ur.

En annan idé har varit att tvätta den förorenade jorden på plats och köra lakvattnet till deponi.

Vad kostar det?

– När vi har en metod måste det göras en avvägning om den är ekonomiskt försvarbar. Det finns fler områden i Tranås som behöver saneras och då krävs någon form av prioriteringsordning.

Enligt Patrik Karlsson blir det upp till politikerna att avgöra hur området ska hanteras när väl slutrapporten har kommit.

Grönområde

Ett alternativ kan bli att området helt enkelt inte bebyggs.

– I så fall kan man lägga på matjord och så gräs istället.

Föroreningarna finns bara i ena delen av Åsens hagar. Den andra delen, med hästgårdar och villor, kan bebyggas helt enligt plan.