Det är inte någon nyhet att Försvarsmakten gärna ser kvinnor i sina led. Så har det varit länge. På Eksjö garnison finns både kvinnliga officerare och soldater, såväl anställda som värnpliktiga.

Men när Sveriges överbefälhavare i sitt alltid lika upphaussade tal under Folk och Försvars årliga rikskonferens klargör värdet av ett jämställt försvar så är det ändå en tydlig markering.

Försvarsmaktens högste chef vill ha fler kvinnor i armén, flyget och marinen - och är inställd på att jobba för att det verkligen blir så.

Folk och Försvar är nämligen inte vilket forum som helst. Det är årets viktigaste mötesplats för gräddan av politiker, forskare, militärer med flera med fokus på försvars- och säkerhetspolitik.

Det som sägs i Sälen, stannar inte där som i Las Vegas, utan sprids med full kraft över hela landet av församlad press och konferensdeltagare.

Två kvinnliga soldater och vaktposter under den stora försvarsövningen Aurora.
Foto: Jonas Ekströmer/TT

Nåt som ÖB självklart är väl medveten om. Så när Micael Bydén ägnar en del av sin värdefulla tid i talarstolen åt vikten av att öka antalet kvinnor i Försvarsmakten är det ett klargörande av samma dignitet som löftet att utöka antalet värnpliktiga till 5000 nästa år.

”Försvarsmakten ska bli bättre på att spegla det samhälle vi har i uppdrag att skydda. Det handlar om trovärdighet och det handlar om operativ effekt. Därför ska vi öka antalet kvinnor i försvaret”, förklarade ÖB i sitt Sälen-anförande och fortsatte:

Annons

”Skälet är enkelt: Vi vet att ett jämställt försvar är ett starkare försvar. Det är en insikt som inte är unik för vårt land. Det finns ett växande internationellt engagemang och jag är stolt över att Sverige under förra året kunde spela en ledande roll i detta arbete.”