Inom kort hålls samråd med grannarna och i veckan gav bygg- och miljönämnden klartecken till att planarbetet påbörjas. Det beräknas vara klart till nästa sommar.

Våning fyra

– Det skulle kunna bli ytterligare en etapp för Hamnparken, säger Patric Westdahl på Erik Hemberg Fastighets AB, som bygger ett sexvåningshus i Hamnparken.

Han fortsätter:

– Det är ett unikt läge och området är redan ianspråktaget så omställningen från industri kan ge plats för fler bostäder.

Annons

På det första huset har byggjobbarna hunnit till våning fyra av sex. Före sommaren låg man efter i tidsschemat och det hade sin förklaring.

– Vi avbröt samarbetet med ett bemanningsföretag inom betong och har tagit in en lokal underentreprenör, Wennerlund Bygg istället, så nu är vi i fatt igen.

Öppet hus

I november, vecka 47, bjuds allmänheten in till öppet hus i byggnaden som ska vara tillräckligt färdig för att kunna ta emot besökare. Marknadsföring? Ja, men också ett sätt att visa Tranåsborna det byggprojekt Patric Westdahl är övertygad om kommer att följas av fler.

– Inom några år ser vi säkert fler byggkranar i Tranås. Det här är det första större bostadsprojektet på ett tag och det är bara bra om Tranåsborna blir ambassadörer och berättar att det byggs i stan.

Intresset för bostadsrätterna då? Sex lägenheter är fortfarande osålda och det är främst fyrarummare som hittills inte hittat köpare. Men Patric Westdahl är inte bekymrad över det.

– Nej, vi säljer dem, det är jag helt övertygad om.