Som kanske är bekant finns det ett stort behov av en ny korttids- och rehabenhet i kommunen. Den nuvarande finns på Antuna, i anslutning till det särskilda boendet.

Fullmäktige har beslutat att under 2017 och 2018 avsätta 24 miljoner kronor för ändamålet.

Med tanke på att hemsjukvården har fått större åtaganden och att den aktuella enheten inte enbart är till för äldre är det inte självklart att bygga den i anslutning till ett äldreboende.

— Vi har tittat på olika alternativ, säger kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Fälth (C).

Annons

Nu har kommunstyrelsen beslutat om en inriktning för korttids- och rehabenheten samt ett trygghetsboende. Det blir enligt samhällsbyggnadschef Michael Wirestams förslag. Han får också i uppdrag att hålla i utredningen.

Lämpligt område

Det är fastigheterna Gurkan 2 och 4 vid Konserthusgatan och Skolgatan som föreslås för byggnationen. Enligt Wirestam är det ett lämpligt område. Han påpekar att man, genom att uppföra en större och högre byggnad, hushåller med den centrala marken i Aneby tätort.

Fälth betonar att korttids- och rehabenheten och trygghetsboendet är två skilda verksamheter som inte får kopplas ihop, men att det kan innebära möjligheter att ha dem intill varandra. Att bygga dem samtidigt och på samma fastighet borde också resultera i lägre byggkostnader, bedömer samhällsbyggnadschefen.

I sitt förslag framför han tanken om en korttids- och rehabenhet i bottenplanet och exempelvis ytterligare tre våningar i form av trygghetsbostäder. Enligt Wirestam borde det då vara rimligt med mellan 12 och 18 lägenheter i form av ettor och tvåor.

Lars-Erik Fälth tycker det känns bra att ha tagit ett steg närmare ett förverkligande.

— Det finns inga avvikande meningar i kommunstyrelsen, alla tycker att det känns bra med Gurkan 2 och 4, säger han.