Tranås united, Vux Tranås och arbetsförmedlingen går ihop för att hjälpa nyanlända att fortare ta sig ut på arbetsmarknaden. I en nysatsning, Yrkes-SFI, kombinerar de svenskundervisningen med praktik i hopp om att det ska leda till anställning.

Projektledare Bo Johannson från Tranås united säger att det ska bildas en klass på 15-20 elever, där de handplockar personer som matchar företagens behov.

– Vi lyssnar på vad företagen behöver, säger Bo Johansson.

Svårt att hitta personal

Ett gemensamt problem för företagen i Tranås är svårigheterna att hitta personal med rätt kompetens. Samtidigt sitter många av de nyanlända med värdefulla arbetslivserfarenheter. Patric Linnell på arbetsförmedlingen säger att det är språket som är den stora barriären för dessa personer att komma ut på arbetsmarknaden.

Annons

– Får de stöd med språket kan de komma ut i arbetslivet så fort som möjligt, säger Patric Linnell.

Projektet går ut på att eleverna ska få ungefär halvtid praktik och halvtid språkundersvisning. Patric Linnell säger att kunskaperna går upp fortare om eleverna får möjlighet att kombinera språkundervisningen med praktiken. Målet är att kunna hålla undervisningen på arbetsplatsen, för att eleverna ska kunna vara på samma ställe.

Gott resultat på andra orter

Ola Nordell från Vux Tranås säger att många av de nyanlända i nuläget är frustrerade över att de inte vet hur de ska ta sig ut i arbetslivet och att detta projekt kan vara lösningen.

– Detta kan vara bra för att få tillbaka gnistan, säger Ola Nordell.

Konceptet har testats i andra orter med gott resultat. I Nässjö har 95 procent av praktikerna lett till anställning. Bo Johansson säger att de har skickat ut mejl till företag i Tranås och ser fram emot att påbörja projektet.

– I slutet av augusti ska vi ha möte med företagen och målet är att kunna börja i september, säger Patric Linnell.