Byggarbetet vid Ydreskolan pågår för fullt och om bara ett par månader är det dags för Hestra. Efter skolavslutningen börjar den gamla skolan att rivas, och till höstterminen nästa år är tanken att den nya skolan ska stå färdig. Att bygget över huvud taget blir av var det viktigaste kommunen ville förmedla när allmänheten bjöds in till informationskväll om bygget.

— Det är så många som har ringt och frågat, och det har florerat rykten om att bygget inte ens ska bli av, så vi tyckte det var bättre att samla alla och informera om läget. Och att skolan blir av, förklarade kommunalrådet Sven-Inge Karlsson (C).

Under samma tak

Skolan i Hestra ligger i dag uppdelad på olika platser och värms exempelvis upp av direktverkande el vilket är kostsamt för kommunen. Den nya skolan blir moderniserad och samlar förskoleklass till årskurs 3, förskola och fritidshem på samma plats.

— Dagens lokaler är undermåliga men just det att verksamheterna blir samlade under samma tak är något jag verkligen vill betona. Jag tror det här kommer betyda jättemycket för Hestra, kommenterade kommunens barn- och utbildningschef Charlotte Gremar Engdahl.