Höjningen på 60 öre klubbades i fullmäktige den 20 november och genomförs i huvudsak på grund av socialnämndens allt svårare ekonomiska situation. I veckan beslutade kommunstyrelsen att socialnämnden får 20 miljoner kronor i förstärkning nästa år, av de 22,2 miljoner kronor som väntas in via skattehöjningen.

– Resterande 2,2 miljoner kronor öronmärker vi till barn- och utbildningsnämnden, säger ordföranden Anders Wilander (M).

Prognoser

Annons

Fördelningen har gjorts utifrån de prognoser de båda nämnderna lämnat inför nästa år. Socialnämnden har flaggat för ett underskott på 26 miljoner kronor, barn- och utbildningsnämnden för ett minus på 3,5 miljoner.

– Som synes täcks inte hela underskottet av förstärkningen. Det krävs fortsatt arbete med ständiga förbättringar. Nämnderna måste också vara sparsamma, annars får de inte ihop sina budgetar, säger Wilander.

Minusresultat

Som vi berättat tidigare har socialnämndens ekonomi försämrats rejält under hösten. Prognosen är ett minus på över 21 miljoner kronor.

Barn- och utbildningsnämnden ser ut att spräcka sin budget med drygt sju miljoner kronor. Ordföranden Leif Andersson (C) förklarar det med att barn- och elevantalet vuxit med 150 individer under året.

– Vi har täckning för en ökning på 40 i vår budget. Snittkostnaden för en elev i barnomsorg och skola är 80 000-85 000 kronor om året, säger han.