Antalet barn i den västra delen av kommunen har blivit fler. Det har ökat trycket på skola och barnomsorg i Vireda. I dag har skolan 45 elever från förskoleklass till och med årskurs 5.

På förskolan går 24 barn. Förskollärare Therese Johansson jämför med hur det var vid öppningen för fem år sedan.

— Då hade vi nio barn, säger hon.

Den äldsta byggnaden på skolan har nu blivit en ren förskola, med två avdelningar. Lokalerna har till viss del fräschats upp, till glädje för både barn och personal.

Fritids har flyttats från det huset till själva skolbyggnaden, till den tidigare salen för trä- och metallslöjd. Den har gjorts i ordning för att passa den nya verksamheten.

Annons

Även textilslöjdsalen har avvecklats och förvandlats till personal- och arbetsrum. Och så har rektor Yvonne Landström fått ett eget rum.

— Men jag kallar det även för ett samtalsrum, säger hon.

Nyttjades dåligt

Yvonne Landström är jättenöjd med förändringen, som bland annat inneburit att man fått en diskmaskin. Hon förklarar varför lokalerna har disponerats om.

— Slöjdsalarna nyttjades bara en halv dag i veckan, resten av tiden stod de tomma. Nu när barnen ska ha slöjd bussar vi dem in till Aneby.

Ytterligare en nyhet är ett uteklassrum med tak. Det ger också skugga under soliga dagar, i stället för en gammal tall på skolgården som nyligen sågats ner.

Rektorn tycker det känns bra att visa att skola och förskola i Vireda blir kvar.

— Annars hade ju inte kommunen satsat så mycket här.

En del detaljer återstår innan allt är klart, men man hade ändå en invigning, öppet hus samt femårsjubileum för förskolan på fredagen.

— Vi hade ju planerat så länge för det.

På programmet fanns bland annat tipspromenad, lekar, förtäring, musik och disco. Dagen till ära var skola och förskola smyckade med ballonger. En del av eleverna och personalen hade också gammaldags klädsel.