Det är en familj, som sedan fem generationer tillbaka varit bosatta i Linderåstrakten, som tagit över verksamheten.

– De nya ägarna kommer att presentera sina framtidsplaner vid ett senare tillfälle och det känns bra att caféet får en lokal förankring. Ägarna har en god kännedom hur verksamheten tidigare bedrivits, meddelar Curt Carlsson, landsbygdsrådets ordförande i Tranås kommun, som i egenskap av mäklare sålt fastigheten.

I gott skick

Annons

Den tidigare ägaren Ljiljana Dordevic har ägt Linderås Café i 14 år, men på grund av sjukdom inte kunnat bedriva någon verksamhet de senaste fem-sex åren.

Hon har tidigare försökt att hyra ut verksamheten till kostnaden för driften, men till slut var försäljning det enda alternativet.

– Caféet har underhållits och är i ett gott skick, trots att det inte varit någon verksamhet där under ett par år. De nya ägarna tar med sig alla inventarier och det är egentligen färdigt för drift om man vill, men jag tror att de vill rusta upp byggnaden innan de öppnar.

Viktigt för bygden

På tomten finns en minigolfbana som är i behov av upprustning. Det är osäkert om de nya ägarna väljer att behålla den.

– Det är viktigt för bygden att det blir en fortsättning av caféet i Linderås. Det är en stor tomt och läget är bra, säger Curt Carlsson.