Det var i slutet av 2017 som personal på ett boende slog larm om att äldre, i vissa fall, fick sin nattmedicin redan på eftermiddagen, samt tvingades i säng tidigt.

Några fick därmed en nattfasta på 16 timmar.

Tranås kommun vidtog åtgärder och Ivo avslutade ärendet, men myndigheten aviserade att en uppföljning ska genomföras under 2019.

Bristande hantering

En sådan tillsyn har nu gjorts på äldreboenden i kommunen, vilket på nytt visar brister i läkemedelshanteringen.

Enligt Ivo ska en boende ha fått sin nattmedicin och varit nerbäddad vid 18.25, trots att detta var ordinerat till klockan 20.00.

SVT Jönköping uppger även att personalen, på ett annat boende, ska ha gett en äldre sin medicin klockan åtta på morgonen, istället för åtta på kvällen.

Personalen ska ha uppgett, vad gäller de båda fallen, att detta var en överenskommelse med sjuksköterskan på boendena.

Ivo riktar dessutom kritik mot kommunens personalbemanning, då de anställda vittnar om stress, samt att de tvingas göra prioriteringar för att vissa arbetsuppgifter ska hinnas med.

Ärendet är avslutat efter genomförda uppföljningar, men Ivo understryker att läkemedelshanteringen måste bli bättre för att säkerställa en bra och säker vård.

Annons

Vad gäller bemanningen så måste den anpassas utifrån de boendes behov.

Relaterat: Sektionschefen: ”Personalen har agerat helt rätt”
Relaterat: Inspektionen för vård och omsorg avslutar ärendet på Lövstagården
Relaterat: Missförhållanden på Lövstagården i upp emot 15 år
Relaterat: Anställda riskerar polisanmälan