Under årets Alla får plats-vecka kommer just torsdagen bli en speciell dag för de äldre i kommunen. Fredstorget kommer att fyllas av utställare från företag och organisationer, men även kommunen kommer att finnas på plats för att visa upp sin verksamhet.

– Vi vill visa hur vi arbetar, vad som finns tillgängligt för de äldre och vad vi har att erbjuda i form av hjälp vid olika behov, berättar enhetschef Elenor Råsberg.

Det kommer till exempel vara möjligt att få sitt blodtryck testat hos kommunens sjuksköterskegrupp, där man även kommer att prata om demens och kunna ställa frågor om sjukdomen.

– Vi är flera som tycker att det är viktigt att frågan om äldre får ett lyft, säger Elenor Råsberg.

Hon berättar att man länge pratat om att ha en dag för äldre på torget, och att man tyckte att det passade bra att anordna evenemanget i samband med Alla får plats.

På torget kommer det även att bjudas på underhållning när pensionärskören tar ton på torgets scen och driftenheten, som står för den mat som serveras på boenden och i hemtjänst, kommer att finnas på plats på torget.

– De kanske till och med bjuder på en munsbit, tillägger Råsberg.

– Förhoppningen är även att vi ska ha de som är en del av vår verksamhet med oss, att de som bor på Antuna kan berätta om hur det är att bo där. Men det bygger ju på att de orkar just den dagen, fortsätter hon.

Annons

Under ett knappt halvår har en arbetsgrupp bestående av hemtjänsten, trygg hemgång, demenssjuksköterska och enhetschef planerat och organiserat dagen.

– Nu slipar vi på det sista. Vi hoppas på härligt väder med sol, men blir det inte så kommer vi i stället att befinna oss i Fredstorgskyrkan, säger Berit Ram.