Den nuvarande brandstationen ska ersättas med ett blåljushus och ge möjlighet att inrymma även polis och ambulans.

Ursprungsplanen var att byggnaden skulle uppföras på Lövsta industriområde, på Anebyhus före detta fastighet. Marken där visade sig dock innehålla framför allt klorfenoler. Att transportera och sanera den bark där föroreningarna finns skulle bli mycket kostsamt, därför får blåljushuset en annan placering.

Även nu blir det på Lövsta industriområde, mitt emot Novumhuset, mellan Åke Byggs nybygge och bensintankarna, med utfart mot Stigbergsvägen.

Upptäckten av föroreningarna resulterade i att upphandlingen av blåljushuset försenades, men nu är den klar. Kommunstyrelsen har beslutat att låta uppdraget gå till Byggkompaniet i Nässjö.

— Det företaget lämnade det lägsta av de två anbud som kom in, säger kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Fälth (C).

”Känns bra”

Han konstaterar att man under ett antal år har diskuterat om brandstationen ska renoveras eller om en ny ska byggas.

— Nu trycker vi på knappen, det känns bra att ha kommit så här långt.

Annons

Bygget blir dock dyrare än budgeterat. Kommunfullmäktige har beslutat att blåljushuset får kosta 21,2 miljoner kronor. Nu blir priset i stället 29 miljoner. I det ingår solceller för 300 000 kronor och en förrådsbyggnad för en miljon. Inget av detta fanns med i den ursprungliga utredningen av projektet.

Enligt Fälth är det självklart att inkludera solceller i bygget. Kommunstyrelsen tycker också att det är motiverat att bygga ett förråd. I dag hyr räddningstjänsten ett av Lövsta Fastigheter.

— Om vi bygger ett eget blir fördelen att vi kan samla all verksamhet i egna lokaler.

Eftersom projektet även beräknas ge en del intäkter blir slutsumman lägre än 29 miljoner kronor. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, bidrar med två miljoner kronor.

— Vi tror också att det går att sälja den gamla brandstationen för två miljoner. Den skulle till exempel kunna användas som bilverkstad.

Den beräknade kostnaden, när solceller och förråd inkluderas, landar på 26,3 miljoner kronor, vilket är 5,1 miljoner mer än i ursprungsbudgeten.

— Kommunstyrelsen har beslutat att avsätta erforderligt belopp för blåljushuset. Vi får göra omprioriteringar i investeringsbudgeten för 2018-19, säger Lars-Erik Fälth.

Byggstart sker i höst eller vinter och under 2018 ska blåljushuset stå färdigt.