Slutbesiktningen av den påbyggda delen på B-huset ägde rum för ett par dagar sedan. Det är en belåten Michael Wirestam, samhällsbyggnadschef, som visar det färdiga resultatet av ett antal månaders arbete.

— Vi har byggt för lång tid och satsat på bra material. Tanken är att det ska vara så underhållsfritt och lättstädat som möjligt.

Taket har beklätts med så kallad aluzink som har mycket lång hållbarhet. Där finns också solceller och när det gäller belysning är ledlampor ett givet val.

Stor vikt har lagts vid arbetsmiljön. Exempelvis finns det fiberite på väggarna i de utrymmen där mycket folk rör sig.

— Det är ett material som dämpar ljudet.

Samhällsbyggnadschefen visar med stolthet upp uppehållsrummet. Det är rymligt och med stort ljusinsläpp. Fönstren går från golv till tak och med utsikt över skolgården.

— Vi har också tänkt på solinsläppet i klassrummen, som alla vetter mot norr.

Annons

Enligt Wirestam är det alltid svårt att gå in i en befintlig byggnad och utföra byggarbeten.

— Det kan komma överraskningar, men totalt sett har det gått bra.

Under 6-7 veckor kunde den befintliga delen av Furulidskolans B-hus inte användas över huvud taget.

— Då ställde samhället upp. Vi fick låna lokaler i Tallbacken och Konserthuset.

Den nybyggda delen tas alltså i bruk när höstterminen startar. Som tidningen tidigare berättat ska alla fjärde- och femteklassare i tätorten gå där.

— De blir en egen enhet på skolan, med Karl-Johan Rosén som rektor.

Varje årskurs består av två klasser, men i påbyggnaden finns fem lektionssalar (med grupprum och handikappanpassade toaletter till vart och ett). Det gör det möjligt att vid behov starta ytterligare en klass.

— Det där är lite svårt. Det föds ju många barn i Aneby, men vi kan inte bygga skollokaler som längre fram inte behövs. Dock finns det gränser för hur många elever man kan ha i ett klassrum.

Andravåningen på B-huset består bland annat också av arbetsrum för personal och lokaler för städutrustning samt ett utrymningstrapphus.

Budgeten för projektet är 30 miljoner kronor, inklusive om- och tillbyggnaden av Furulidsrestaurangen. Den kommer man, enligt Michael Wirestam, att klara.

Det är Byggkompaniet som har haft entreprenaden för påbyggnaden.