Vänsterpartiet har författat en motion som rör solceller och utbyggnaden av solkraft. I skrivelsen understryker partikollegorna Karin Sissek och Suzanne Schöblom hur viktiga de kommunala bolagen är i kommunens miljöarbete.

Relaterat: Motion och interpellation från Vänsterpartiet i Tranås

Samtidigt pekar de på den utvecklingsplan för solenergi som skulle tas fram av Tranås Energi och redovisas för ägarna under 2018. De hävdar likväl att ingen plan ännu presenterats.

Niklas Johansson, vd på Tranås Energi, menar däremot att detta är direkt felaktigt.

– I enlighet med ägardirektivet för 2018 har vi lämnat in en plan för utveckling av solenergi. Detta var uppe som ett anmälningsärende i kommunstyrelsen i september. Där framgår det hur vi tänker framöver, framhåller Johansson.

Planer fick vänta

För två år sedan berättade energibolaget att det fanns planer på en miljoninvestering, en solcellspark i Tranås. Men i fjol meddelade Tranås Energi att byggplanerna läggs på is.

Nu är investeringen åter på agendan.

– Det mest spännande i utvecklingsplanen, som vi också arbetar skarpt med, är möjligheten att bygga en andelsägd solcellspark. Vi har ett område ute i Bredstorp på kommunal mark som är lämplig. Där måste vi bara göra lite markundersökningar, berättar Niklas Johansson.

Annons

– Grundprincipen är att man delar på investeringskostnaden över ett antal andelar som både privatpersoner och företag kan köpa in sig i. Beroende på andel får dessa solel, som ett avdrag på fakturan.

”Varit framgångsrikt”

Detta blir ett bra alternativ för de som vill ha solel, men som inte vill ha det på det egna taket, menar Johansson. Det möjliggör inte minst för lägenhetsinnehavare att ta del av solel.

– Sedan har den nya fördelningsstationen solpaneler och vårt kontor. Det lokala samarbetet med företag har också varit framgångsrikt. Det är allt fler som sätter upp solceller. Så vi jobbar aktivt med frågan, det är viktigt att det är i linje med företagets miljöprofil.