Fabriken byggdes år 1907 och tio år senare byggde man till fastigheten norrut, vilket medförde att dess produktion fick dubbelt så stora utrymmen. Då var det svårt att få tag på kunnig personal i branschen, varför företaget fick utbilda folk internt.

En betydande samhällsinsats, visade det sig, då bland annat Daniel Olsson, ”Skinn-David” Johansson och Olof Holm började sin bana i fabriken.

Dyster nyhet

Annons

Men hösten år 1952, i samband med bolagsstämman, togs beslutet att låta bolaget träda i likvidation och fabriken lades ned. En dyster nyhet som spred sig över landet med förklaringen att firman gjort stora inköp av skinn, som sedan slumpats bort. Detta påverkade firmans ekonomi vad gäller såväl aktiekapital som fonder, vilka hade förbrukats.

I samband med nedläggningen köpte Wigéns fabriken och flyttade sin tillverkning till Storgatan 7. De hade tidigare hållit till på Ågatan, men tvingades flytta efter en brand. På nämndhustomten hade AB Oscar Wigén sin pälstillverkning fram till början av 1970-talet. Då flyttades verksamheten vidare till ett nybygge på en tomt i västra delen av Ekbergsparken som Wigéns köpt av landsfiskalen Sigurd Pira.

Kommunen tog över

Tranås kommun övertog då den gamla pälsfabriken på Storgatan 7 och placerade flera av sina förvaltningar där. År 1993, när även kommunen hunnit flytta ut, revs fastigheten.

Det sägs även att Hästskede ladugård ska ha legat på tomten en gång i tiden. I dag är det en parkeringsplats.

Fotnot: Informationen är hämtad hos Eije Fasth