Det finns ett fullmäktigebeslut om att en detaljplan ska tas fram, säger Mats Holmstedt (M), ordförande i nämnden. Vi som nämnd kan inte sätta oss över det, därför var det fel att besluta om att avbryta processen som vi gjorde vid förra mötet.

Vid veckans sammanträde rev nämnden därför upp det beslutet. Överens blev man inte, beslutet togs i oenighet men röstades igenom av S, M och KD.

Utan yttrande

Nästa steg blir att kommunstyrelsen driver arbetet med detaljplanen vidare.

– De har ansvar för bostadsförsörjningen så för oss var det bara att göra om och göra rätt. Vi skickar frågan till kommunstyrelsen utan eget yttrande från nämnden, säger Holmstedt.

Han fortsätter:

– Det är viktigt att processen följs. När ett förslag har tagits fram skickas det ut på samråd och då finns möjlighet att tycka till. Än är det ju inte bestämt att det ska bli bostäder i Ekmarkspark. Det fullmäktige har sagt är att en detaljplan ska tas fram och det beslutet togs med röstsiffrorna 31-10.