Förslaget från tjänstemännen var att nämnden skulle föreslå fullmäktige att göra planprogrammet till underlag för en ny detaljplan. Planens skulle öppna för bostäder i området.

Men efter en intensiv diskussion blev beslutet att lämna över programförslaget till fullmäktige utan eget yttrande från nämnden.

Det var ordföranden Mats Holmstedt (M) som föreslog att samtliga att-satser skulle strykas, att nämnden alltså inte skulle föreslå fullmäktige någonting. Så blev det också.

Sex mot tre

Centerpartiets ledamot Ingegerd Polbring försökte stoppa bostadsplanerna genom att yrka på nämnden skulle fälla avgörandet och avsluta planprocessen.

Liberalernas Curt Carlsson och Miljöpartiets Jon Forsärla röstade på samma linje men trion fick se sig besegrad med siffrorna 6-3. De tre ledamöterna reserverade sig emot beslutet.

De fem som röstade med Mats Holmstedt var Bernt Dahlgren (M), Rolf Lindahl (KD), Anders Karlsson (S) Lars Karlsson (S) och Jan Andersson (S).