– Det hade jag inte väntat mig, säger ordföranden Leif Andersson (C). Vi hade äskat 8,5 miljoner kronor och hela beloppet trodde jag väl aldrig att vi skulle få, men vi borde åtminstone ha de två miljoner kronor vi vill öronmärka till lönesatsningar.

Han är irriterad efter beskedet och konstaterar att skola och barnomsorg har kämpat hårt för att hålla nere sina kostnader trots växande verksamhet, och också lyckats bra.

– Är det här tacken när socialnämnden både får sitt underskott raderat och full utdelning på de begärda pengarna?

Han vill inte ställa verksamheterna mot varandra men tycker ändå att det borde finnas utrymme för extraresurser till bu-sektorn.

Annons

– Vi växer men budgeten hänger inte med vare sig på lokal- eller lönesidan.

Löneökningar

Vad får det för konsekvenser?

– Vi kommer givetvis att kämpa på. Löneökningarna får vi klara inom egen ram, Tranås måste satsa på lärarlönerna eftersom vi ligger lågt och med tanke på konkurrensen från grannkommuner.

Andersson hoppas att kostnaderna för skolskjutsar ska krympa framöver.

– I höst träder ett nytt avtal för skolskjutsar i kraft. Det ska bli bättre utformat än det nuvarande, för som det är nu har ju kostnaderna ramlat iväg.

En konsekvens av platsbristen på skolorna inne i stan har blivit att barn skjutsas till landsbygdsskolor.

– Vi kan ta ett exempel: elever från Stoeryd körs till Linderås. Det kostar en halv miljon kronor om året.

Barn- och utbildningsnämnden har en budgetram på 443 miljoner kronor i år. Förra året uppgick den till 435.

– Vi har fått mer pengar för varje år, inte tal om annat men verksamheten har också vuxit rejält och vi hade behövt de 8,5 miljonerna som vi äskat i extra förstärkning.