Som tidningen tidigare har berättat ska bottensedimentet i delar av Ralången tas bort i syfte att förbättra miljön, minska fosforbelastningen i sjön och återfå Ralången till kretsloppet. Nu står det klart att Länsstyrelsen ger kommunen totalt 870 000 kronor i bidrag till projektet.

Ralången är den sjö som har valts ut i Jönköpings län för att testa metoden. Mätningar visar att det läcker fosfor från sediment i den övergödda sjön, näring som transporteras till Östersjön där det i sin tur bidrar till algblomningar.

Avsikten med projektet är att muddra de översta lagren av sjön innan det bryts ned, det vill säga mellan en till fem centimeter. Eventuellt kan massorna återföras till produktionsmark som gödningsmedel, om det uppfyller kraven.

Projektet är ett samarbete mellan tre olika länsstyrelser och Aneby kommun, där kommunen ansvarar för upphandlingsförfarandet. Enligt Torbjörn Adolfsson, miljöchef i Aneby kommun, är lågflödesmuddring ännu inte så utvecklat.

För dyrt

Annons

Han berättar att en av dem som lämnade in anbud har utvecklat maskinell utrustning för vad man tror är bra för den här typen av muddring. De lämnade ett anbud, men var dyrare än det andra anbudet som kom in.

Upphandlingen var uppdelad i två moment; själva upptagandet och avvattningen. Enligt Adolfsson var det fritt att lägga anbud på ett av momenten eller samtliga.

Blir försenat

Det var Nuva från Motala som fick anbudet, vilket överklagades till Förvaltningsrätten.

— Vi har haft diskussioner under ett par år med Länsstyrelsen. Tack vare en grundplåt från dem, och att vi sökt andra medel, kunde vi gå vidare. Nu blir det försenat, konstaterar Torbjörn Adolfsson.

Parallellt söker Aneby kommun tillstånd i Mark- och miljödomstolen.

— Vi trodde kanske att vi bara skulle få ett anbud, men den offentliga upphandlingen ska vara drivande i kostnadsoptimering. Det är ju skattebetalarnas pengar vi använder. Det är inte som att handla upp en bil.

— Vi hoppas att det ska gå så fort som möjligt. Har vi tur så kan man komma igång hösten 2017.