Efter att torkan blivit allt allvarligare, vill nu MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, att samtliga kommuner avråder från alla typer av grillar och öppen eld utomhus, skriver TT.

I Västra Götaland har flera aktörer hörsammat MSB:s önskemål och infört totalt eldningsförbud för flera kommuner.

Jönköpings län följer däremot inte MSB:s uppmaning och säger att man inte kommer att införa ett totalförbud just nu, detta skriver SVT.

– Vi prövar detta dagligen och har kontakt kommunerna emellan hela tiden, men i nuläget kommer vi inte ändra, säger Göran Melin, biträdande räddningschef i Jönköpings kommun till SVT.

Melin fortsätter säga att det har startats bränder i länet till följd av att folk har grillat på allmänna platser och därför behövdes det skärpas på just den punkten.

– Men när det gäller grillning i trädgårdar har vi inte sett att det har varit något problem, säger Göran Melin.

Extra brandsläckare

Länsstyrelsen i Jönköpings län går ut en uppmaning till alla som arbetar med skördetröskor och andra skördemaskiner att vara extra försiktiga på grund av risken för vegetationsbränder. Man uppmanas att utrusta sig med rätt handbrandsläckare, och då gärna också ha en extra släckare i maskinen.

Annons

Länsstyrelsen ger vidare rådet att alltid identifiera förhållanden i marken som kan innebära ökad risk för uppkomst av brand samt säkerställa att tillfartsvägar är framkomliga inför eventuell släckinsats. Man uppmanas vidare att fylla gödseltunnor eller andra stora behållare med vatten.

Vid parkering av fordon och arbetsmaskiner bör man alltid kontrollera att heta och varma delar inte kommer i närkontakt med torrt och lättantändligt material. Vid larm till SOS är det viktigt att kunna uppge position, brandens omfattning och spridningsriktning, vad som hotas, och lämplig tillfartsväg.

Relaterat: SMHI: Varmaste juli på 260 år
Relaterat: Totalt eldningsförbud i Skövde kommun
Relaterat: Totalt eldningsförbud har införts i länet