Kew Nordqvist samt Jon och Matilda Forsärla står bakom den motion som lämnats in till fullmäktige. Trion vill att kommunen anställer en kommunekolog, en funktion som redan finns i 85 procent av landets kommuner, enligt motionärerna.

De tycker att naturvårdsfrågorna behandlas styvmoderligt i Tranås.

– Kommunen har ansvar för att driva och utveckla grönområden och sköta det övergripande vattenvårdsarbetet, men Tranås saknar ett ekologiskt paraply, säger Kew Nordqvist.

Motorn i arbetet

Miljöpartisterna vill se ökade insatser för en hållbar, ekologisk samhällsutveckling och ett rikt växt- och djurliv.

– I november förra året antog kommunen ett naturvårdsprogram där vi skriver att det inte finns någon tydlig ansvarsfördelning för naturvårdsarbetet. Det bedrivs vid olika enheter, samarbetet är klent och resultatet blir inte tillfyllest, säger Kew Nordqvist. För att ta ett samlat grepp behövs en kommunekolog med bred kunskap och kompetens i ekologi, som kan bli motorn i naturvårdsarbetet.

Motionen skickas till kommunstyrelsen.