Sverige var ett av de sista länderna i Europa som införde hårdare krav för användning av mobiltelefon samtidigt med bilkörning. Ett första steg togs 2013, men då med tillägget "endast om det inte inverkade menligt på körningen.” Det visade sig dock snart att det i rättsprocesser blev väldigt svårt att bevisa.

– Om någon körde vingligt följde polisen efter. Och man var tvungen att se ett samband mellan ett trafikfarligt beteende och användandet av telefonen. Därefter fick polisen vittna i domstol där det ofta blev ord mot ord, säger Hans Lippens.

Målet är nu att få en nollvision mot mobilanvändning i trafiken. Transportstyrelsen beräknar att omkring 100 trafikolyckor varje år inträffar till följd av mobilanvändning under körning.

Sedan den nya lagen trädde i kraft har alltså 595 förare brutit mot lagen under de första fyra månaderna, enligt polisen. Det vanligaste straffet har varit böter på 1 500 kronor.

Däremot har det likt i den föregångna lagtexten gått att hitta kryphål även i de nya bestämmelserna.

– Det hade varit lättare om det var förbjudet att pilla med mobilen över huvudtaget. Många som blir stoppade med telefonen i handen skyller på att de precis skulle koppla in den, säger Hans Lippens.

Och ett annat kryphål har visat sig vara om det finns en mobilhållare monterad i bilen. Då kan den som kör bilen, trots att mobilen har används, ändå hänvisa till att telefonen inte hölls i handen.

Annons