Marco Fjordmark är ägare till möbelaffären som har existerat i 78 år nu. Han har under en längre tid funderat på att låta installera solceller på fastighetens tak.

Det kan ses som en fortsättning på det byte till led-lampor som tidigare genomförts.

— Då sänkte vi elförbrukningen med flera 1 000 kilowattimmar på ett år, säger Marco Fjordmark.

Fastigheten värms upp med pellets, men all belysning som dagtid är i gång i butiken drar 22 000 kilowattimmar varje år, ungefär lika mycket som en vanlig villa.

Nu byts alltså elen mot förnyelsebar energi. Installationen tar bara några dagar.

— Jag pratade med firman som har gjort det för bara tre månader sedan och nu är arbetet redan klart. Det känns roligt.

Marco Fjordmark tycker att satsningen på solceller känns som ett steg i rätt riktning.

— Det ligger lite i tiden. Drömmen är att även kunna köpa in en elbil, men då handlar det om mycket pengar.

Mot söder

De solceller som nu finns på det tak på Fjordmarks som vetter mot söder ska generera cirka 19 000 kilowattimmar på ett år.

Annons

— När man bygger solceller ska man se till att de inte ger mer el än man förbrukar. I så fall räknas man som producent och då gäller andra skatteregler.

För Fjordmarks handlar satsningen på förnyelsebar energi om en investering på 260 000 kronor. Marco Fjordmark räknar med ett statligt bidrag på 30 procent.

— Efter cirka sju år ska det vara avbetalat. För solcellerna har jag fått garantin att de ska ha en verkningsgrad på minst 80 procent efter 25 år.

Det är Solcellsbyggarna Boxholm AB som installerat panelerna på möbelbutikens tak.

— Det här är vårt första uppdrag i Aneby. Firman är ganska ny och hittills har vi mest gjort jobb i Ydre, säger ägaren Kjell Örtlund.

Han driver företaget parallellt med studier i förnyelsebar energi.

Enligt Kjell Örtlund satsar de flesta av hans kunder på solenergi av ekonomiska skäl.

— Miljön kommer i andra hand.

En del privata fastighetsägare i Aneby har installerat solceller på senare år. Bland dem finns några lantbrukare. Ett antal står också i kö för bidraget från länsstyrelsen.

— För några år sedan fick taket på Bälaryds bygdegård solceller. Den installationen skedde med stöd av kommunen, säger samhällsbyggnadschef Michael Wirestam.

Två anläggningar

Hittills har kommunen investerat i två anläggningar, på Parkskolan och Furulidskolan. Båda ger cirka 17 000 kilowattimmar per år.

— Vi bygger den tredje i samband med det nya blåljushuset.

Ambitionen är att varje år avsätta 300 000 kronor för solceller, i första hand på befintliga byggnader.

— Vid nyproduktion ska det ingå i projektet. Det gjorde det dock inte på blåljushuset, men det var självklart att lägga till det.

Nämnas kan att Regeringen helt nyligen beslutat om ökat stöd till solcellsinvesteringar. Till exempel föreslås bidraget till hushåll öka från 20 till 30 procent, det vill säga lika mycket som företag har i dag.