Biblioteket i Aneby har sammanställt statistiken över utlåningar under 2018. Siffrorna visar att läsvanorna förändras.

– Vi har lite färre fysiska lån och lite fler e-lån. Det är en allmän trend att man läser böcker på mobiler eller plattor, mer nu än förut, säger bibliotekschef Lars Graneheim.

Antalet utlåningar av böcker har sjunkit från drygt 27 000 till 26 000. Samtidigt har e-lånen ökat till 2 000, en fördubbling mot förra året.

– Det totala antalet lån är ungefär det samma.

Ett modernt bibliotek erbjuder ett utbud för flera olika medier. Utvecklingen och förändringarna går snabbt.

– Någon kom in och frågade: var har ni gjort av cd-skivorna? Det finns en förändring i vilka medier vi använder, säger Lars Graneheim.

Lånar film

Många läsare, inte minst äldre, föredrar fortfarande den traditionella boken. Numera finns dock flera alternativ till pappersboken. Låntagarna kan läsa på datorn eller i läsplattan eller streama musik och film.

Anebyborna lånar lite färre böcker, men gör fler e-lån. "Det totala antalet lån är ungefär det samma", säger bibliotekschef Lars Graneheim.
Foto: Johan Fingal

En del av e-lånen består av gratis kvalitetsfilm, Cineasterna. Aneby har genomfört satsningen i samverkan med fyra kommuner: Eksjö, Gnosjö, Mullsjö och Värnamo.

Tydligen är Anebyborna mer filmintresserade än andra.

– Vi hade flest utlån av alla kommuner. Lite grand över Värnamo, som är en mycket större kommun, och långt före de andra, säger Lars Graneheim.

Nyttigt stöd

Den gemensamma filmsatsningen har genomförts med stöd från Statens kulturråd. Bidraget ger biblioteken möjlighet att prova nya verksamheter, utan att göra avkall på den befintliga budgeten.

Annons

Nyligen slopades bidraget till Kulturskolan i regeringsbudgeten. Det finns ännu inga besked om minskade bidrag från Kulturrådet till biblioteken.

– Nej, inte än så länge. Vi hoppas att det inte blir någon förändring, att de går miste om möjligheten att skapa något nytt.