Det aktuella området ligger vid sjön Noens sydöstra strand i norra delen av Aneby kommun.

Enligt Länsstyrelsens beskrivning ligger lövskogen likt en ö mitt i ett hav av barrskog. Området består av 56 hektar produktiv mark.

Det är Carl Hermelin som äger marken.

– Fram till slutet av 1950-talet fanns där både djur och en ladugård, men sedan lät min far marken växa igen, säger han och fortsätter:

– Egentligen borde det väl ha planterats gran där, men det är ju ett trädslag som försurar och Noen ligger precis intill, så det fanns nog en tanke med att låta det växa igen.

Carl Hermelin har länge haft en önskan om att låta området få bli naturreservat. Den 23 november fattade Länsstyrelsen beslut om reservatsbildningen. Det glädjer markägaren.

–Nu är ju området skyddat för all framtid.

Hermelin är nöjd med processen.

– Samarbetet med länsstyrelsen gick smidigt och för mig har det här varit ett trevligt ärende.

Carl Hermlin har själv kommit med förslaget om naturreservat.
Foto: Josefine Ekman

Varje år fattar länsstyrelsen beslut om flera nya naturreservat. Oftast är det myndigheten själv som avgör vilka naturområden som är så värdefulla att de måste skyddas och bevaras.

Att, som i det här fallet, förslaget kommer från markägaren själv är inte särskilt vanligt. Degla lövskog är det första naturreservatet i länet som blir till efter ett sådant initiativ.

Läs mer: 50 skäl att fira

Annons