Efter fjolårets stora sökintresse höjde sparbanksstämman det avsatta beloppet till utvecklingsfonden från 1,5 till 1,8 miljoner kronor.

Under årets ansökningstid har 44 ansökningar om totalt 6,4 miljoner kronor kommit in från sparbankens verksamhetsområde Ydre, Kinda och södra delen av Linköpings kommun. Merparten av de sökta beloppen ligger i intervallen 50 000 till 100 000 kronor.

”Väldigt roligt”

– Väldigt roligt med den positiva respons vi får och att vi har möjlighet att genomföra detta, säger vd Johan Widerström i ett pressmeddelande där han också framhåller sparbanken som en lokal aktör vill ”ge näring och växtkraft som gynnar utvecklingen av vår bygd”.

– Det är glädjande att vi fått in ansökningar från hela området. Det speglar den entusiasm och idérikedom som finns.

Johan Widerström beskriver ansökningarna som ambitiösa och berättar att merparten handlar om att utveckla ideella verksamheter och anläggningar.

Avgörs snart

Beslutet om hur fondpengarna ska fördelas tas runt kommande månadsskifte av idéfondsrådet där Kinda-Ydre sparbanks huvudmän, styrelse och medarbetare är representerade.

Ansökningarna bedöms utifrån hur de uppfyller de tre kriterierna om att vara till ett specifikt ändamål, till allmännytta och utan personligt vinstintresse. Det är också sagt att de sökande ska kunna genomföra projekten själva.

Hög soliditet

Kinda-Ydre sparbanks ekonomi hotas inte av anslagen ur idéfonden.

Annons

Enligt en färsk mätning av soliditeten hos 88 banker som är aktiva i Sverige, utförd av analysbolaget Westnova Management, hamnar Kinda-Ydre sparbank på plats 13 i Sverige och plats ett i Östergötlands län, med en soliditet på drygt 22 procent.

På andra plats i Östergötlands län placerar sig också en fristående sparbank, nämligen Åtvidabergs sparbank med en soliditet på nära 15 procent.

Av landets 20 mest solida banker är 17 fristående sparbanker. Sparbanken Lidköping, Virserums sparbank och Högsby sparbank är landets mest solida banker, det vill säga har mest eget kapital i förhållande till balansräkningen.

Johan Widerström noterar i ett pressmeddelande att Kinda-Ydre sparbank i procent har fyra gånger högre soliditet än storbankerna. Samt att landets fristående sparbanker är små men finansiellt starka.

– Det innebär framför allt trygghet för våra kunder, säger han i samma pressmeddelande.