Mannens utandningsluft uppgick till 0,76 milligram per liter, vilket bedöms som grovt då det överstiger 0,50 milligram.

Dessutom innebar körningen en fara för trafiksäkerheten, eftersom mannen vid flera tillfällen vinglat med bilen, samt genomfört en omkörning på ett farligt sätt.

Mannen erkänner brottet och ett vittnes iakttagelser styrker det påstådda trafikfarliga beteendet. Det hela ska ha hänt i oktober 2018.