Sävsjö kommun har gett avslag på Bengt Franssons ansökan om att få mat distribuerad till hemmet med motiveringen att behovet kan tillgodoses på annat sätt.

Biståndsbedömare Isabelle Björkegren kan inte uttala sig om enskilda ärenden, men berättar att ett beslut alltid utgår från de behov som finns.

— Om man kan laga mat själv eller om behovet kan tillgodoses på annat sätt, till exempel genom att personen på egen hand tar sig till restaurangen på Bryggaren, så har man enligt socialtjänstlagen inte rätt till matdistribution, förklarar hon.

Utgår från dagsform

Bedömningen utgår ifrån hur personen mår vid ansökan. Huruvida personen har haft matdistribution tidigare är enligt Isabelle Björkegren inte avgörande.

Annons

— En person kan bli både bättre och sämre på ett par månader. Därför utgår vi alltid från dagsformen vid ansökan, säger hon.

Är det skäligt att en 91-åring ska behöva ge sig ut i ur och skur för ett mål mat?

— Här får man kolla på de enskilda fallen. Men det är klart att skulle det komma snö eller vara storm så är det inte alltid så lätt. Därför är det alltid bra att ha någon extra portion mat hemma, och det går alldeles utmärkt att köpa med sig extra portioner hem från Bryggaren.

Vad ska man göra om man inte är nöjd med ert beslut?

— Man kan alltid göra en ny ansökan, och om det har kommit in nya uppgifter så öppnar vi ärendet på nytt. Man kan också överklaga till Förvaltningsrätten, men det tar längre tid. Det finns dock alltid möjlighet att komma med nya uppgifter, eller med rättningar om vi har missuppfattat något.

Individens ansvar

Enligt Isabelle Björkegren är det upp till individen själv att meddela om det finns nya omständigheter, som till exempel sjukdom eller svårigheter att ta sig till Bryggaren på egen hand på grund av exempelvis dåligt väglag.

— Helt krasst kan man väl säga att det inte alltid är bra plogat på vintern i den här stan, men vid sådana lägen kan ett nytt beslut oftast fattas väldigt snabbt. Har man hemtjänst sedan tidigare brukar det också gå bra att tillfälligt utöka sitt bistånd, med till exempel matdistribution, vid eventuell sjukdom, försäkrar hon.