— Vi som jobbar här har inte fått någon information om den här omorganisationen, utan har mest fått det ryktesvägen, berättar Maria Johansson, ekonomibiträde i Druvans restaurang.

Kan bli rörigt

En person från hemtjänsten har tidigare varit värd i matsalen och assisterat de som behöver lite extra hjälp, som ofta även känt till matgästernas olika behov. Men så är inte längre fallet.

— De brukare som varit vana vid att få hjälp kanske inte får det längre. Vissa har beslut som ger dem rätt till en ledsagare, andra har inte det utan förväntas klara sig själva. Det kan även bli rörigt när flera äldre kommer med varsin ledsagare, fortsätter Maria.

— Det är kanske fler som är berättigade till det egentligen, men som inte fått den informationen. Sker det en förändring så måste man se till att det blir skött av någon annan, kan jag tycka.

— Matsalen har även en social funktion och det är synd att kommunen inte kan se vikten av den här verksamheten. Det tycker jag är lite sorgligt, att de äldre går miste om den tryggheten.

Hur har det fungerat hittills med valmöjligheten genom två rätter?

— Det är ett lyft. Men de hade kanske mått bättre av en bättre service.

Vid tidningens besök i Druvans matsal pratar jag även med personal från hemtjänsten som också finner det rörigt i matsalen med det nya som gäller.

— Det är dåligt. Vi vet ingenting, men det blir nog bra när vi får rutin på det. Vi har fått ändra i våra scheman för att få det att funka. Att stå så här i kö funkar inte heller så bra då vi behöver serva våra vårdtagare. Man blir lite stressad, förklarar en av de anställda.

I matsalen möter jag även en matgäst som tidigare fått hjälp av matsalens värd, men som nu förväntas klara sig själv.

— Men Maria erbjöd sig att hjälpa mig. Det är inte så smidigt med rullatorn, så vi får se hur det blir, konstaterar gästen som vill vara anonym.

Lena Hägg-Råsberg, enhetschef för hemtjänsten, ger bakgrunden att när hemtjänsten flyttade från sina lokaler på Druvan till Svartågården var det bestämt att de inte längre skulle ansvara för värdinneskapet i matsalen.

Organisera värdskap

Men för att driftenheten skulle kunna hinna organisera värdinneskapet så fortsatte hemtjänsten med värdinneskapet ytterligare tre månader, till och med årsskiftet.

Hägg-Råsberg förklarar vidare att hemtjänstens personal utför arbetsuppgifter som har blivit beviljade enligt socialtjänstlagen. De som behöver hjälp med servering av mat får det av hemtjänstpersonalen efter att ett socialtjänstlagsbeslut beviljats av biståndshandläggare.

— Detta gäller oavsett om man har matdistribution och äter maten i sitt hem eller om man äter i Druvans matsal. För de som har beslut enligt socialtjänstlagen är det ingen skillnad i matsalen, från och med den 2 januari 2017. Hemtjänstens personal hjälper dem till och från matsalen och ser till att de får mat.

Hon understryker samtidigt att hon, som chef för hemtjänsten, informerat sin personal om förändringen under hösten vid APT, men tillstår att informationen till de äldre kan ha fallit mellan stolarna. Att upplysa kökspersonalen ligger hos kostenhetens chef, tillägger hon.

— Jag har även svarat på min personals frågor när de har undrat hur det kommer att bli med matsalsvärdinneskapet.

Tidningen har även sökt enhetschefen för kostenheten, men utan resultat.

Mat