I höstas ansökte sociala avdelningen om totalt 200 000 kronor för ändamålet ”hjälpverksamhet bland behövande äldre” och blev beviljade hälften av den summan.

Bidraget får enligt beslutet användas till utbildningskostnader för två personer, samt kostnader för utrustning i projektet ”Från topp till tå – livskvalité för de äldre som har sitt hem på Antuna Äldreboende Bakgrund”.

— Anledningen till varför vi skickade in ansökan är för att personalen vid flera tillfällen påtalat att det finns ett rum på Antuna som inte används, vilket lyfts fram i diskussionsgrupper och APT-träffar, berättar Ellinor Tryggvesson, verksamhetsutvecklare.

— Där har man spånat om man kan få till ett ”sinnenas rum” med extra kvalitet för brukarna. Här såg vi en möjlighet att skicka in en bidragsansökan för detta.

Annons

Syftet med projektet är således att skapa ett rum där den äldre får möjlighet att känna välbefinnande och avkoppling. Tanken är att det ska vara ett ljust rum i stillhet där den äldre kan känna sig ompysslad, viktig och sedd.

Personal utbildas

Där kan den enskilde erbjudas beröring i form av taktilmassage, liksom hårdvård, manikyr, pedikyr, skäggvård, fotvård och fot- eller kroppsmassage.

— En av delarna var att vi ansökte om medel för att kunna utbilda personal i taktilmassage. Det handlar om att ge den äldre beröring och närhet med massagen. Vi ansökte också om att få medel för en bra stol till rummet, då det inom välfärdsteknik finns många bra stolar för äldre, och framför allt dementa som behöver ro.

— Vi ansökte även om medel för bra belysning, och för att i övrigt kunna iordningsställa ett bra och trevligt, avslappnande rum, berättar Tryggvesson.

Bland de beviljade anslagen ur Familjen Kamprads stiftelse ligger Aneby kommun högt med sitt projekt, som alltså beviljats 100 000 kronor.

— Det här hade vi inte kunnat förverkliga annars, så det känns väldigt positivt. Det är vi jätteglada för!

En arbetsgrupp är tillsatt för att kunna hitta bra arbetsområden för de boende på Antuna. De ska tillsammans se över hur projektet ska utformas, vad som behövs köpas in, vilka som ska gå utbildning i taktilmassage och hur pengarna ska användas på bästa sätt.

Projektet startar den 1 februari och ska vara slutfört den 30 september.