Problemen med dålig lukt och mögel på Ängarydsskolan har varit kända under lång tid. Tidigare i år begärde skyddsombud på skolan att Arbetsmiljöverket skulle ingripa.

Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion och deras rapport skulle egentligen vara klar i december. Underlaget är färdigt, berättar handläggare Stefan Lennartsson, men innan rapporten blir offentlig ska beslutet gå via jurist och myndighetschef.

– Det blir nog inte klart före jul, säger Stefan Lennartsson.

Samtidigt har bygg- och miljönämnden kallat in kommunens representanter till ett möte om Ängarydsskolan i januari.

– Vi tar större ansvar som myndighet för att reda ut vad vi kan göra. Det måste bli lite fart på det. Tranåsbostäder har gjort en hel del åtgärder, men de har fortfarande inte nått ända fram, säger Mats Holmstedt (M), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Fastighetsägaren Tranåsbostäder anlitade en bygginspektör för att genomföra mätningar av ventilationen på skolan. Sedan dess har de beslutat att inte stänga av ventilationen efter skoldagen utan låter den stå på dygnet runt.

Annons

Extern expert

Till mötet i januari har även en extern part kallats som expertis. Arbets- och miljömedicin från Linköping arbetar med att klarlägga och förebygga ohälsa som orsakas av faktorer i arbetsmiljön. Enheten, som arbetar på uppdrag från regionerna, består av ett laboratorium och en klinik som samarbetar med universitetet i Linköping.

Mats Holmstedt vill se en dialog för att slutligen komma till rätta med problemen på Ängarydsskolan.

- Det viktiga är att vi kan prata med varandra på ett konstruktivt sätt.