De inrapporterade avvikelserna gäller omvårdnadsrutiner och rutiner kring läkemedel. Kunder ska ha fått måltider och läkemedel vid fel tidpunkt.

— Vi tar det här på största allvar och åtgärder kommer att vidtas för att säkra upp och kvalitetssäkra våra rutiner, säger Lena Hägg Råsberg, sektionschef i Tranås kommun, i ett pressmeddelande.

Annons

— Ingen av de drabbade har påvisat att de har tagit skada av det som har skett.

Anmälningar görs

Berörda anhöriga, Lövstagårdens personal och fackförbund har informerats om det inträffade och om de anmälningar som nu ska göras. Ledningen för verksamheten ska ha avsatt tid för att på plats kunna svara på frågor både från personal och anhöriga.

Tack vare information medarbetare fick ledningen kännedom om avvikelserna på boendet. Tranås kommuns medicinskt ansvarige sjuksköterska (MAS) kommer att göra två anmälningar, en enligt Lex Sara och en Lex Maria.

— Vi fick vetskap om detta tidigare i höst och vi vidtog åtgärder omedelbart. Nu ska MAS göra två anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg, samt en kompletterande utredning av det inträffade. Lövstagårdens sjuksköterska samt läkaren som finns kopplad till huset, kommer också att ha läkemedelsgenomgångar hos berörda kunder, kommenterar Lena Hägg Råsberg i pressmeddelandet.