Peter Tuvberger, förvaltningschef, och Leif Carlsson, administrativ chef/ekonom, medverkade vid tisdagens fullmäktigemöte. De berättade att femton paviljonger används och att kommunen fortsätter att hyra lokaler i Wigénshuset och i Brunnsparken. Verksamheten i Wigénshuset kräver extra skolskjutsturer och barn körs även från stan till landsbygden. Totalt ger det en merkostnad på cirka 18 miljoner kronor.

Dyrast lösningar är Wigénshuset och paviljongerna på gymnasiet, enligt Leif Carlsson.

– Under flyktingströmmen 2015 var vi tvungna att skaffa lokaler och fick förhålla oss till marknadspriser. Det hade varit billigare med egna lokaler. Vi har sökt pengar från Migrationsverket för extraordinära kostnader men vi har inte fått besked än.

Behöver yta

Från förvaltningens sida är man tydlig med att skolorna måste ha mer yta och man jobbar efter en lokalplan från 2012. Men det krävs fullmäktigebeslut för större satsningar, som att bygga till Fröfallsskolan och Hubbarp.

– Det är angeläget att vi kommer vidare med våra byggnationer. En ut- och ombyggnad av Fröafallsskolan ligger närmast, därefter väntar Hubbarpsskolan, sa Peter Tuvberger.

Större skolor

Fröafall blir tvåparallellig med cirka 150 nya elevplatser. Hubbarpsskolan får cirka 50 nya platser.

– Det handlar inte bara om lokaler, utan framför allt om verksamheten, sa bu-nämndens ordförande Leif Andersson (C). Vi har väldigt trångbodda skolor och ser framåt att platserna behövs, så budskapet är att vi behöver göra investeringar i den takt planen säger.

Mats Antonsson (KD) instämde i att det är viktigt att snart komma till beslut.

– Det känns positivt men det är en kolossal utmaning för någonstans ska det finansieras, sa kommunalrådet Anders Wilander (M).

Oppositionsrådet Mikael Stenquists (S) kommentar:

– Vi socialdemokrater är glada att se att vi äntligen börjar titta på lokaler för våra barn. Där ska vi satsa hårdast. Jag hoppas verkligen att det inte går ut över personalkostnaderna. Det måste få kosta pengar.