Det blir ingen omröstning om nästa års budget vid dagens sammanträde med det nyvalda regionfullmäktige. Den kommer i stället att hållas vid ett extrainsatt fullmäktige den 27 november.

50 öre är ingen liten höjning av skatten. På ett år är det 400 miljoner kronor mer av länsbornas intjänade pengar som politiken vill skaffa sig kontroll över. Då är det inte mer än rimligt att politiken också motiverar detta intrång i människors hushållskassor genom att samtidigt visa vad det är meningen att pengarna ska användas till. Man tar inte utan att tala om varför.

Under ett valår föreskriver kommunallagen att det är det nyvalda fullmäktige som ska fastställa nästa års budget. Det ska ske före november månads utgång, men kan skjutas upp i undantagsfall. I sådana undantagsfall ska dock skattesatsen fastställas innan november blivit december.

Relaterat: Inget beslut om skatt och regionbudget

Det var här det uppstod meningsskiljaktigheter. Alla partier utom SD har räknat med att höja skatten med 50 öre i sina budgetförslag. Socialdemokraterna menade att det därmed fanns enighet och att man kunde skjuta budgetomröstningen framför sig till ordinarie decemberfullmäktige, men fatta beslut om själva skattehöjningen i denna vecka.

Motiveringen till att skjuta upp budgetomröstningen skulle vara att man vill bilda ett majoritetsstyre som kan garantera att en budget går igenom. S har ingått samarbete med nybildade Bevara Akutsjukhusen och hoppas på att också kunna locka över ett borgerligt parti för att, tillsammans med MP och V, skrapa ihop fler än de 41 mandat som krävs för majoritet. KD och C är intressanta för den rödgröna sidan. L har för få mandat och M finns knappast på bordet. Detta har uppenbarligen inte lyckats ännu.

Annons

Socialdemokraternas inställning att budget och skattehöjning gick att skilja åt kan inte tolkas på annat sätt än att partiet såg skattehöjningen som ett mål och inte som ett medel.

Relaterat: Moderaterna: ”Vi vill fatta beslut om skattesats och budget vid samma tillfälle”

Nu blev det tack och lov inte som Socialdemokraterna först ville. I regionstyrelsen la SD ned sina röster och sju röster stod därmed mot sju. Malin Wengholm (M) använde då sin utslagsröst som ordförande och därmed blir det ingen omröstning om att höja skatten i blindo. Nu blir det alltså ingen votering om vare sig skatt eller budget i veckan utan först om tre veckor. Detta sedan partiernas gruppledare gjorde upp om den lösningen under måndagen. Framför allt skiljs inte de två sakerna åt.

Malin Wengholm är en politiker som det stormat kring. Hon har gärna och ofta stuckit ut hakan och har den senaste tiden fått utstå spott och spe från partikollegor i övriga landet sedan alliansen föreslog att höja skatten.

Här agerade hon dock helt rätt. Att hålla ihop frågan om intäkternas storlek med vad de ska användas till är det enda ansvarsfulla.

Relaterat: MUF-ordförande kräver Wengholms avgång
Relaterat: Wengholm (M) "Det får man tåla"