– Det är inte i första hand vi lärare, utan eleverna själva som står bakom det vi sett och hört ikväll, sa en nöjd Svante Sigurdsson, kulturskolans chef, efter finalen.

– Jag är jättestolt över dem. De har kommit med idéer, producerat och på olika sett medverkat i arbetet med föreställningen.

– Sedan är det klart att de under resans gång fått nödvändig stöttning av skolans personal. Björn Nordin och flera andra har jobbat 25 timmar om dygnet senaste tiden för att få alla bitar och falla på plats.

En lokal taklyftar-version av Lalehs Goliat var elevföreställningens höjdpunkt. Norah Fransson och övriga körsångare såg med ett fullödigt komp till att Kulturverkstan fylldes med toner och klanger som helt och fullt fångade publiken i den fullsatta lokalen.

Kvällens unga orkester kraftsamlade redan i öppningsnumret med Griegs nordiskt skira klassiker Morgonstämning. Under ledning av Charlotte Nordin hittade orkestern en angenäm, gemensam ton med ett tydligt budskap, om att vi människor bör vara rädda om naturen.

Kulturskolan samarbetar gärna med andra utbildningsinslag i grundskolan vid sina arrangemang.

I arbetet med Heal the world-konserten har man haft ett fruktbart utbyte både med Elevens val och undervisningen i bild, kemi och biologi.

Under hela föreställningen lotsades publiken framåt av ett informativt och samtidigt roligt bild- och filmspel ovanför scenen.

Annons

Små och stora miljöfrågor lyftes på vita duken av elever som genomfört omfattande research inom skiftande områden, allt från akut utrotningshotade djur till klimatförändringar, vid olika grupparbeten i den ordinarie undervisningen.