— Varje enhet, varje chef, har sin budget. Det finns inget centralt beslut eller extra medel avsatta för detta, förklarar Christina Gustafsson.

— Utan det gör var och en inom sitt område. Varje enhet har ansvar för sin budget.

Annons

Christina Gustafsson framhåller att man i stället kan tänka sig att de anställdas ”trivselpengar” delvis kan användas till startavgiften. Kommunanställda har nämligen ett friskvårdsbidrag om 1 200 kronor per år.

— Då kan man skaffa ett kvitto och få halva startavgiften betald, avslutar Christina Gustafsson.

Aktivitet med anställda

Malin Wolf är ekonomichef i Tranås kommun och förklarar att de anställda dels har ett friskvårdsbidrag, men att varje avdelning även ska ha en friskvårdsaktivitet med sina anställda (med cirka 400 kronor per anställd).

— Men då ska hela gruppen vara med.

Lag är godkänt

Hon fastslår även, vad gäller Energikicken, att kommunen följer Skatteverkets regler, vilka Gudrun Henningsson, lönesamordnare, förtydligar:

— Om man anmäler sig som lag så kan man få det som friskvård. Om du anmäler dig enskilt, då är det inte en friskvårdsförmån och det gäller alla lopp. Enligt våra regler får man halva avgiften betald och då ska det på kvittot framgå att ett lag anmält sig. Det är en djungel vad som gäller.