– Vi har en väldig uppförsbacke att jobba mot, säger Mats Antonsson (KD), ordförande i nämnden.

Fjolårets budget spräcktes med nio miljoner kronor men nämnden slapp ta med sig underskottet in i årets verksamhet.

De ekonomiska problemen har fortsatt och socialnämnden gick in i årets verksamhet med kostnader som, i oförändrat läge, skulle ha spräckt budgeten med 22 miljoner kronor.

– Det går ändå åt rätt håll även om vi fortfarande har mycket att jobba med, säger Antonsson.

För lite pengar

Förra årets gjordes en förstärkning i bemanningen men vikariekostnaderna minskade inte i den omfattning man tänkt. Nu jobbas det på flera fronter med åtgärder.

Har ni för liten budget?

– Förra året var jag inte beredd att säga det men nu, med 2016 års budget, börjar jag tycka det. Ja, den är för snäv, säger Mats Antonsson. Men det är inte hela förklaringen. Vi måste jobba med tekniska lösningar, nya arbetsätt och även se över hur vi bemannar.

Framförallt är det särskilt boende och hemtjänst som nagelfars.

– Det finns många olika förklaringar till prognosen, säger socialchef Sara Erlingson. Insatserna i hemtjänst har ökat och särskilt intervallen, hur ofta hemtjänstbesöken görs, och det tittar vi närmare på.