Tranås kommun ger ut en populärversion för att presentera verksamheterna på ett lättillgängligt sätt. Där presenteras bokslutet för 2016 i ord och bild.

Ekonomichef Malin Wolf kommenterade fjolårets siffror vid fullmäktiges sammanträde tidigare i veckan.

– Jag vill tacka alla medarbetare, alla har bidragit. Det slutade positivt med ett resultat för Tranås kommun på 18 miljoner. Totalt sett för koncernen landade det på 50 miljoner kronor, sa Malin Wolf.

Gott betyg

Kommunrevisionens ordförande Roland Ström (S) presenterade revisionsberättelsen som ger gott betyg till ansvariga.

– Tranås har god ekonomi och god soliditet, sa Ström.

Revisionen noterade att Tranås kommun har valt att frångå rekommendationerna för hur migrationspengar redovisas.

– Att bokföra som dem intäkt är inte riktigt som det ska, men vi låter det vara eftersom fullmäktige har beslutat att frångå rekommendationerna. Då har vi inga synpunkter på det.

Kommunalrådet Anders Wilander (M) kommenterade också bokslutet:

– Vi riktar ett stort tack till samtlig personal för jättebra genomfört bra arbete.

Han tipsar invånarna om att studera bilden på en hundralapp, där det framgår hur skattemedel och statsbidrag fördelas mellan olika verksamheter.