Enligt regeringens beslut ska såväl det militära som det civila försvaret utökas och förstärkas.

–  En upprustning pågår i hela samhället, säger kommunstyrelsens ordförande Beata Allen (C).

Har uppdrag

När det gäller den civila delen av försvaret har kommunerna en del uppdrag som ska utföras.

Till exempel ska kommunen kunna hantera hemliga handlingar och kommunicera med myndigheter på ett säkert sätt. Det kräver i sin tur att det finns en utpekad säkerhetsskyddsorganisation. Lägsta nivå på den är en säkerhetsskyddschef och en biträdande signalskyddschef.

Den sistnämnda befattningen ska biträda den signalskyddschef som ska vara gemensam för länets kommuner.

Utskottets förslag

Allmänna utskottet föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att Fredrik Persson ska vara kommunens säkerhetschef samt biträdande signalskyddschef.

Han är i dag kommunens beredskaps- och säkerhetssamordnare.

– Uppgiften att vara säkerhetsskyddschef och biträdande signalskyddschef kopplas till hans tjänst, och inte hans person, påpekar Beata Allen.